Projects & Events

SalsaNor har i flere år vært en av de store Salsa-arrangørene i Norge, og gjennomfører i dag en rekke nasjonale og internasjonale prosjekter og eventer. SalsaNor has for several years been one of the major Salsa organizers in Norway, and is currently conducting a series of national and international projects and events.

Prosjekter

SalsaNor er kanskje mest kjent for sine lokale foreninger/danseskoler og sine eventer. Men SalsaNor driver også flere interessante prosjekter.

Rueda.Casino

SalsaNor lanserte en ny video-kanal i 2018!

Den inneholder undervisningsvideoer med høy kvalitet av Rueda de Casino figurer, Casino-figurer og andre relaterte dansevideoer.

Samtidig opprettet vi nettsiden rueda.casino, og flyttet web-informasjonen om Ruedastandarden til den nye nettsiden. (Du kan fremdeles benytte ruedastandard.com for å finne Ruedastandard-informasjonen på rueda.casino).

Videokanalen ligger på Vimeo og heter ‘Rueda & Casino figures’. Adressen er vimeo.rueda.casino.

rueda.casino (web-side) |  vimeo.rueda.casino (videokanal)

Projects

SalsaNor is perhaps best known for its local associations / dance schools and its events. But SalsaNor also runs several interesting projects.

Rueda.Casino

SalsaNor launched a new video channel in 2018!

It features high-quality educational videos of Rueda de Casino characters, casino characters and other related dance videos.

At the same time, we created the rueda.casino website, and moved the web information about Ruedastandarden to the new website. (You may still use ruedastandard.com to find the Ruedastandard information at rueda.casino.)

The video channel is located on Vimeo and is called ‘Rueda & Casino figures’. The address is vimeo.rueda.casino.

rueda.casino (website)
|  vod.rueda.casino (video channel)

Ruedastandarden

SalsaNor er initiativtageren til Ruedastandarden – som er utviklet gjennom et samarbeid mellom danseskoler, instruktører og Cubanske dansere i Norge.

De omtrent 200 YouTube-videoene som SalsaNor har produsert har nå over 2 millioner visninger, og YouTube-kanalen har over 5000 abonnenter. Et must for alle ruedadansere.

ruedastandard.com

the Ruedastandard

SalsaNor is the initiator of Ruedastandarden – developed through collaboration between dance schools, instructors and Cuban dancers in Norway.

The approximately 200 YouTube videos that SalsaNor has produced now has over 2 million views, and the YouTube channel has over 5000 subscribers. A must for all rued dancers.

ruedastandard.com

Congas

Congas er et prosjekt for å fremme latinamerikanske og afrokaribiske artister i Norge. Enten du er arrangør eller bare interessert i å se på mangfoldet av artister, ta en titt på congas.no, som nå har over 30 artister!

congas.salsanor.no

Congas

Congas is a project to promote Latin American and Afro-Caribbean artists in Norway. Whether you are an organizer or just interested in watching the diversity of artists, take a look at congas.no, which now has over 30 artists!

congas.salsanor.no

SalsaNor Ung

Ung er et prosjekt for å gi unge lyst og hjelp til å komme i gang med dansingen. Prosjektet er rettet mot ungdommer fra 14 til ca. 20 år, med eller uten danseerfaring. Bli med!

SalsaNor Ung  |  Facebook-gruppe

SalsaNor Young

Young is a project to give young people a desire and help to get started with the dance. The project is aimed at young people from 14 to approx. 20 years, with or without dance experience. Join us!

SalsaNor Ung  |  Facebook group

Eventer

Våre største årlige eventer er:

Og du finner flere eventer på de lokale SalsaNor-foreningenes hjemmesider:

Events

Our biggest annual events are:

And you will find more events on the local SalsaNor dance schools websites: