SalsaNor Stavanger

SalsaNor er Stavanger-regionens eldste salsaskole, stiftet i 1999.
Kursvirksomheten holder nå til på Stage i Stavanger, etter over 15 års drift på Bikubå.
Vi holder også kurs og faste dansekvelder på Bryne, i tillegg til å arrangere andre aktiviteter.

stavanger.salsanor.no

face