Statutes

Vedtekter SalsaNor ble vedtatt på årsmøtet i 2019.

SalsaNor-foreningene ble fra  2017 enig om å samkjøre sine vedtekter. Det betyr at det er felles vedtekter for SalsaNor Stavanger og SalsaNor Trondheim.