Danseglede siden 1999 – SalsaNor fyller 20 år


I 2019 er det 20 år siden SalsaNor inviterte til det første dansekurset i dominikansk merengue og cubansk salsa. I år står tre festivaler, ti konserter og kulturreise til Cuba på jubileumsprogrammet.Siden 1999 har organisasjonen vokst fra å være en lokal forening for fremme av latinamerikansk dans og musikk med nedslagsfelt på Nord-Jæren, til en kompetent kulturarrangør med nasjonal og internasjonal rekkevidde.

Gjennom 20 år med høyt aktivitetsnivå, har vi hatt gleden av å formidle latinamerikansk musikk- og danseglede til barn, ungdom og voksne. Vi erfarer stadig det unike at både vennegjenger fra videregående skole og håndverkere i 50-åra, såvel ingeniørene i oljebransjen som innbyggere i regionen med latinamerikansk bakgrunn, deler den samme interessen og dansegleden, og møtes på dansekurs på tirsdager, hvor alle danser med alle. Dette er ikke mange fritidsaktiviteter hvor man kan vise til det samme.

SalsaNors visjon er å åpne en ny verden, av dans, musikk og livsglede. Videre ønsker SalsaNor å skape arbeidsmuligheter for profesjonelle kunstnere, dansere og musikere, med latinamerikansk og afro-karibisk bakgrunn, samt å etablere prosjekter motivert av å hjelpe andre, eller å gi noe tilbake. Vårt tilbud av kulturaktiviteter er motivert av å oppfylle disse to målsettingene, og gjøre organisasjonen til en foretrukket kulturaktør både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Organisasjonen har fra starten vært tuftet på frivillighet og et sterkt ønske om å spre musikk- og danseglede, og dette er fortsatt den aller viktigste drivkraften i SalsaNor, som er og vil være, en non-profit organisasjon som bidrar til et flerkulturelt og inkluderende miljø, både her i Norge, og på våre internasjonale eventer. 

Den lokale kursdriften i Oslo, Trondheim og Stavanger utgjør organisasjonens grasrot-aktivitet, og driftes fullt ut av frivillige ildsjeler. Men organisasjonens aktiviteter har det siste tiåret dreid seg like mye om større konserteventer, dansefestivaler og årlige kulturreiser til Cuba. Den ene internasjonale festivalen, SalsaNors Ruedakongress, handler om salsa danset i ring som en ringleik, såkalt Rueda de Casino. Den er til nå gjennomført 17 ganger i 7 ulike land. Fjorårets kongress på hele 5 dager ble gjennomført i Malaga, Spania, med over 500 deltakere fra 16 til 70 år (!), og som kom fra hele 26 ulike land! SalsaNor startet et dansefaglig arbeid med å systematisere denne ringdansen allerede i 2001, og er blitt en foregangsorganisasjon internasjonalt hva angår utviklingen rundt Rueda de Casino-dansen. Undervisningsopplegget og instruksjonsvideoene som er produsert av SalsaNor brukes av folk i hele verden, og statistikken på Youtube viser nær 6500 abonnenter og rundt 2,5 millioner visninger av instruksjonsvideoene. I fjor etablerte SalsaNor en ny kanal for slike videoer, med langt høyere kvalitet, på Vimeo: video.rueda.casino.
SalsaNor har betydd og betyr svært mye for tusenvis av mennesker som, i kortere eller lengre perioder, har brukt store deler av sin fritid der, funnet nye venner der, kommet i bedre fysisk og/eller psykisk form, opplevd å få økt livsglede, oppdaget Cuba og blitt inspirert av dens smittende energi og varme, eller simpelthen har fått en ny start i livet der. Vitnemålene er mange, og det er disse som også utgjør drivkraften for de neste 20 årene med SalsaNor, til å skape nye, gode og livsglade arrangementer for tusenvis av nye mennesker som oppdager en ny verden av livskraft sammen med oss.

Vi markerer 20-års jubileumet først ved å introdusere vår nye logo som overtar etter 20 år med en hjemmesnekra, men høyt verdsatt, foreningslogo. Jubileet vil videre markeres på de større SalsaNor-eventene gjennom året, i tillegg til i høst å slå på stortromma med en jubileums-mini-turné med et av Cubas aller største salsaorkestre for tiden (avsløres om kort tid).