Årsmøte 2018


SalsaNor Prosjekter

Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes hos the Stage i Stavanger lørdag 20. januar klokka 12:30.
Alle som har betalt medlemskontigent i 2017 har møte- og stemmerett på årsmøtet.
Egen e-post med link til innkalling ble sendt ut 19. desember til registrert e-post adresse.
Lenke til fullstendig innkalling og saksliste.


SalsaNor Stavanger

Årsmøte 2018

Årsmøtet avholdes hos the Stage i Stavanger lørdag 20. januar klokka 14:00.
Alle som har betalt medlemskontigent i 2017 har møte- og stemmerett på årsmøtet.
Egen e-post med link til innkalling ble sendt ut 19. desember til registrert e-post adresse.
Lenke til fullstendig innkalling og saksliste.
Lenke til regnskap 2016.

 Publisert

i

,

av

Stikkord: